Piknik ekologiczny przyciągnął mieszkańców do parku Kościuszki i placu Corazziego
W miniony weekend w parku im. Tadeusza Kościuszki oraz na placu Corazziego odbył się piknik ekologiczny z okazji Dnia Ochrony Środowiska. Wydarzenie miało na celu edukację i inspirowanie mieszkańców do bardziej odpowiedzialnego korzystania ze środowiska naturalnego.
  1. Wymiana odpadów na rośliny ozdobne.
  2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego.
  3. Spacer edukacyjny po parku.
  4. Warsztaty trash-art i zero waste.

Podczas pikniku mieszkańcy mogli oddać makulaturę, metale, tworzywa sztuczne i szkło. W zamian za dostarczone odpady rozdawano sadzonki roślin ozdobnych. To doskonały sposób na promowanie segregacji odpadów wśród lokalnej społeczności.

Wydarzenie obejmowało również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki temu mieszkańcy mogli w ekologiczny sposób pozbyć się niepotrzebnych urządzeń, które mogłyby zanieczyszczać środowisko.

Nie zabrakło również atrakcji edukacyjnych – uczestnicy mogli wziąć udział w spacerze edukacyjnym po parku, podczas którego dowiedzieli się więcej o lokalnej faunie i florze. Ponadto, zorganizowano spacery z psami ze schroniska, co dodatkowo promowało ideę adopcji zwierząt.

W trakcie pikniku odbyły się także występy artystyczne oraz warsztaty trash-art i zero waste, które ukazywały, jak twórczo można wykorzystać odpady i jak redukować ilość generowanych śmieci. Była to nie tylko okazja do nauki, ale także do wspólnej zabawy i integracji.

Specjalną atrakcją był Ekobazar, gdzie można było przekazać zbędne, ale wciąż użyteczne przedmioty innym mieszkańcom. To świetny sposób na promowanie idei ponownego wykorzystania rzeczy zamiast ich wyrzucania.

Na pikniku dostępna była również ekspozycja dotycząca odnawialnych źródeł energii, a zainteresowani mogli skorzystać z porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnym rządowego programu „Czyste powietrze”. To ważne, ponieważ pokazuje, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Takie wydarzenia są niezwykle cenne, ponieważ nie tylko edukują, ale także inspirują do działania na rzecz ochrony środowiska. Piknik ekologiczny w naszym mieście to dowód na to, że lokalna społeczność jest gotowa do podejmowania ekologicznych wyzwań i dbania o nasze wspólne dobro.


Opierając się na: Urząd Miasta w Radomiu