Policyjni profilaktycy z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu kontynuują spotkania z dziećmi, podczas których rozmawiają o szeroko pojętym bezpieczeństwie. W maju w trakcie 11 wizyt w szkołach, spotkali się z ponad 1400 dziećmi.

Spotkania w placówkach oświatowych to jeden z elementów działań profilaktycznych. Dla radomskich policjantów każde spotkanie jest ważne. Dlatego chętnie uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, w trakcie których przybliżają specyfikę swojej pracy oraz rozmawiają o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Są to niezwykle cenne spotkania, podczas których informują, w jaki sposób uchronić się przed niebezpieczeństwem. Informują również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i noszeniu elementów odblaskowych. Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszy się film profilaktyczny dotyczący bezpiecznych zachowań.