Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • Strategia Powiatu Radomskiego

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do roku 2030, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu.

Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności powiatu. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie, dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby oraz posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu radomskiego.


Ankietę można wypełniać do dnia 08 sierpnia 2021r.

Link:

ANKIETA