Od dnia 27 maja otwieramy dla Państwa czytelnie. W czytelniach i wypożyczalniach obowiązują limity czytelników.

Czytelnia Ogólna - 6 osób
Czytelnia Czasopism - 6 osób
Czytelnia Regionalna - 2 osoby
W czytelniach obowiązują również przerwy na wietrzenie: 11.00-11.15, 13.15-13.30, 16.00 - 16.15.
Przywraca się możliwość korzystania z co drugiego stanowiska komputerowego prze 1 godzinę dziennie.

Wypożyczalnia Główna - 6 osób
W
ypożyczalnia dla Dzieci- 2 osoby
Wypożyczalnia i Czytelnia Multimedialna - 2 osoby

Filia nr 1- 15 osób
Filia nr 2 - 10 osób
Filia nr 3 - 6 osób
Filia nr 4 - 4 osoby
Filia nr 6 - 15 osób
Filia nr 7 - 4 osoby
Filia nr 9 - 5 osób
Filia nr 10 - 4 osoby
Filia nr 12 - 6 osób
Filia nr 15 - 2 osoby
Filia nr 16 - 8 osób

- Biblioteka Główna, Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 6 w soboty są zamknięte;

- Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki oraz nakaz używania maseczek zasłaniających usta i nos.

- Wypożyczone materiały biblioteczne nie podlegają kwarantannie.