Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Podczas tygodniowych działań grupy SPEED na terenie miasta i powiatu radomskiego policjanci skontrolowali 160 pojazdów, w tym blisko 90 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość.

W dniach 29 marca do 4 kwietnia 2021 roku radomscy policjanci wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED skontrolowali 160 pojazdów, wśród których blisko 90 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali 3 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h oraz 7 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

 Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do zdarzenia drogowego, ale w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

Justyna Leszczyńska