Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Radomiu spotkali się z uczniami PSP nr 18 w Radomiu. Mundurowi przekazali informacje m.in. dotyczące prawidłowych zachowań na drodze.

 

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży to jeden głównych celów policjantów pierwszego kontaktu. Tym razem dzielnicowi z KP I odwiedzili uczniów PSP nr 18 w Radomiu i spotkali się z klasami 1-3 oraz klasami 4-8.

W trakcie prelekcji policjanci omówili m.in. podstawowe zasady ruchu drogowego zwracając uwagę na rolę elementów odblaskowych. Szczególną uwagę poświęcili również tematyce odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz kwestii cyberprzemocy. Dzielnicowi wyjaśnili, kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem.

Justyna Leszczyńska