Jak zapobiegać przemocy wśród dzieci i młodzieży? O tym radomscy profilaktycy policyjni rozmawiali z młodzieżą w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu.

Wczoraj (14.11) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu odwiedzili klasy pierwsze Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Funkcjonariusze omówili pojęcie agresji, jakie są jej objawy i jak sobie z nią radzić, żeby nie przerodziła się w przemoc. Mundurowi przypominieli dzieciom, gdzie szukać pomocy w momencie, kiedy staną się oni ofiarami agresji i przemocy w szkole, a także przedstawili uczniom prawne konsekwencję nietolerancji  i niewłaściwego zachowania wobec drugiego człowieka. Młodzież bardzo chętnie dyskutowała i opowiadała o tym, jak radzi sobie ze złością i z kim mogą porozmawiać, gdy dzieje się im krzywda. Podczas spotkania zaprezentowano pokaz multimedialny przedstawiający obraz agresji oraz przemocy. Ważne jest, by każdy uczeń zdawał sobie sprawę z tego, jakie negatywne konsekwencje spotkają go, jeśli zachowa się agresywnie. Agresja bardzo często stanowi sposób odreagowania nagromadzonych napięć. Starajmy się więc ograniczyć do niezbędnego minimum ilość sytuacji trudnych, wywołujących u uczniów stres.

 

Autor: sierż. Marta Wziątek / WP KMP Radom