Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Krok po kroku

Budowa domu wymaga zdobycia odpowiedniego pozwolenia z urzędu. Dopiero wówczas można rozpocząć prace w terenie. Wydanie zezwolenia jest jednak bardzo żmudnym procesem, który wiąże się z koniecznością skompletowania wielu dokumentów. Zobacz, jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku.

Warunki zabudowy

Pierwszym krokiem jest zorientowanie się, czy dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni. Jeśli nie, należy wystąpić o wydanie decyzji odnośnie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Taki dokument będzie bowiem niezbędny podczas składania wniosku o przyznanie pozwolenia na budowę. Warto zainteresować się tym odpowiednio wcześnie, ponieważ czasem proces trwa nawet 30 dni.

Projekt stworzony przez architekta na kolejnych etapach musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Z tego powodu dokumenty te są niezwykle ważne i bez nich nie ma możliwości wydania pozwolenia na budowę.

Mapy i projekty

Następnie konieczne jest stworzenie mapy do celów projektowych, która będzie przedstawiać dokładny obraz danego terenu. To niezbędny element do rozpoczęcia prac przez architekta. Na jego podstawie specjalista może wykonać projekt obejmujący zarówno sam obiekt, jak i instalacje. Taka dokumentacja również musi trafić do urzędu podczas ubiegania się o wydanie pozwolenia.

Na projekcie powinny znaleźć się informacje na temat granic działki, sposobu odprowadzania ścieków, dróg komunikacyjnych, zieleni czy wszelkich obiektów budowlanych. Jest to bardzo szczegółowy dokument stanowiący bazę do rozpoczęcia kolejnych prac. Skomplikowana okazuje się również kwestia podłączenia mediów. Z tego powodu proces projektowy często trwa dość długo, ale bez niego nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia.

Złożenie dokumentów w urzędzie

Jeśli zdobyłeś już wszystkie wymagane dokumenty, trzeba złożyć je w stosownym urzędzie. Wniosek powinien zawierać:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
  • oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych,
  • potwierdzenie kwalifikacji architekta,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niekiedy konieczne jest też uiszczenie opłaty i dostarczenie jej potwierdzenia do urzędu. Dotyczy to obiektów, w których ma być prowadzona działalność gospodarcza, taka jak np. sklep czy zakład. Koszt takiej należności jest zależny od metrażu obiektu. Nie może on jednak przekroczyć 539 zł.

Uzyskanie decyzji odmownej nie oznacza, że na danym terenie nie da się legalnie wybudować domu. Istnieje bowiem opcja złożenia odwołania. Zazwyczaj odmowa wiąże się bowiem z niezgodnością projektu z prawem budowlanym czy brakiem uzupełnienia wskazanych błędów. Osoba składająca wniosek w ciągu 14 dni kalendarzowych może zaskarżyć taką decyzję u wojewody, a następnie w sądzie administracyjnym.

Więcej o procesie związanym z wydawaniem pozwolenia na budowę dowiesz się tutaj: https://rankomat.pl/nieruchomosci/jak-uzyskac-pozwolenie-na-budowe.

Budowa domu a ubezpieczenie

Osoby, które przeszły pomyślnie proces związany z wydawaniem pozwolenia na budowę, często decydują się na wykupienie ubezpieczenia. Na rynku istnieją specjalne produkty stworzone z myślą o nieruchomościach w trakcie wznoszenia. Mowa tu o polisie na dom w budowie. Jest to ochrona pozwalająca na wypłacenie odszkodowania w razie zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie czy akty wandalizmu. Aby móc wykupić ubezpieczenie tego typu, trzeba jednak spełnić kilka wymagań. Mowa tu np. o takim etapie budowy, który pozwala na zamknięcie bryły oknami, drzwiami oraz kompletnym dachem. W późniejszym czasie polisę można dostosować do aktualnego stanu obiektu.

Ubezpieczenia na dom w budowie znajdziesz na stronie https://rankomat.pl. Porównywanie dostępnych ofert pozwala na znalezienie ochrony, która spełni Twoje oczekiwania zarówno pod względem finansowym, jak i zakresu obowiązywania. Każda polisa różni się bowiem od pozostałych, a na rynku pojawia się coraz więcej propozycji o jeszcze korzystniejszym charakterze.