Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Gołębie przenoszą wiele chorób. Co można zrobić, by się nie zarazić?

Gołębie to ptaki żyjące blisko człowieka, w zasadzie wszechobecne. Dlatego też rzadko myślimy o tym, jakie mogą stwarzać zagrożenie. W rzeczywistości okazuje się, że ptaki te roznoszą wiele chorób. Dlatego też wskazane są specjalne środki ostrożności w kontakcie z gołębiami. Zaleca się również dokładne sprzątanie po nich na balkonach, tarasach, w ogrodach czy w przestrzeni publicznej.

Dlaczego gołębie są zagrożeniem?

Zasadniczo każde dziko żyjące zwierzę jest niebezpieczne ze względu na przenoszone choroby. Dotyczy to również ptaków. W przypadku gołębi ryzyko jest o tyle duże, że ptaki te żyją blisko człowieka. Nie boją się kontaktu z ludźmi, często siadając obok nich na ławkach, przylatując na place zabaw, balkony, czy do przydomowych ogrodów.

“Bezpośredni i nieograniczony kontakt z gołębiami jest bardzo niebezpieczny. Zwierzęta te mogą bowiem przenosić liczne bakterie, wirusy i grzyby” - przestrzega specjalista pracujący dla firmy PatronPest.

Choroby, którymi można się zarazić od gołębi, to m.in.:

  • Salmonelloza - odpowiada za nią bakterią salmonelli. Można się nią zarazić poprzez kontakt z odchodami gołębia. Objawami są wymioty i biegunka, a także silny ból brzucha, któremu towarzyszy gorączka.
  • Choroby pasożytnicze - poprzez kontakt z gołębiem łatwo można wprowadzić do swojego organizmu glistę lub tasiemca. Pasożyt ten, rozwijać się w organizmie człowieka, wywołuje rozmaite objawy. Ich specyfika zależna jest od konkretnego gatunku pasożyta.
  • Ornitoza - choroba bakteryjna, szczególnie niebezpieczna ze względu na roznoszenie się poprzez wdychanie zainfekowanego powietrza. Okolice publicznych zbiorników wodnych, fontann itp. to główne źródła zakażenia.

Jak uniknąć zakażenia chorobami przenoszonymi przez gołębie?

Najprostszym sposobem na uniknięcie zakażenia jest unikanie kontaktu z gołębiami. Jednak jest to niezwykle trudne ze względu na ich wszechobecność. Nie zaleca się dokarmiania ptaków. Wymaga to bowiem nawiązania bliskiego kontaktu ze zwierzęciem. Ponadto, karmienie pojedynczego ptaka powoduje, że przylatują kolejne. Tym samym ryzyko zarażenia się którąś z chorób rośnie.

Jeżeli już dojdzie do kontaktu z gołębiem lub jego odchodami, należy od razu umyć ręce. Ponadto odchody gołębia należy sprzątać. Nie wystarczy jednak zwykłe wytarcie powierzchni, aby pozbyć się drobnoustrojów chorobotwórczych. Profesjonalne sprzątanie po gołębiach składa się z kilku etapów:

  1. Odchody są usuwane szpachlą, a następnie odkurzaczem przemysłowym.
  2. Na powierzchnię aplikuje się środki biobójcze, zabijające bakterie i grzyby.
  3. Następuje oczyszczenie powierzchni na mokro.

Końcowym etapem może być ponowne użycie środków dezynfekujących, o ile jest to konieczne. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie światła UV. Warto mieć na uwadze, że profesjonalne sprzątanie po gołębiach wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Laik nie zna procedur bezpieczeństwa, niezbędnych przy obsłudze urządzeń czyszczących i odkażających oraz przy użyciu preparatów dezynfekujących. Środki ostrożności są również niezbędne do tego, aby podczas pracy nie zarazić się chorobami pochodzącymi od gołębi.