Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • Nowa droga w Wierzchowinach
Wśród wielu dużych inwestycji drogowych, prowadzonych przez Powiat Radomski, znalazła się również przebudowa niewielkiego fragmentu drogi powiatowej numer 3514W Wierzchowiny - Lisów na terenie gminy Jedlińsk.
Nowy odcinek o długości 265 metrów powstał przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach.
- Wbrew pozorom, najtrudniej pozyskać finansowanie na tego rodzaju krótkie odcinki dróg, zwłaszcza gdy trzeba niemal natychmiast poprawić stan bezpieczeństwa, jak miało to miejsce w tym przypadku. Dlatego tym bardziej dziękuję radnym i władzom gminy Jedlińsk za racjonalną decyzję o współfinansowaniu tej inwestycji - powiedział Waldemar Trelka - starosta radomski.
Warto dodać, że przebudowa to również efekt starań radnych powiatowych: Teodozji Bień, która energicznie zabiegała o tę inwestycję, a pierwszą interpelację w tej sprawie złożyła jeszcze w 2016 roku, a także Ryszarda Dziury i Agnieszki Pasek.
Zakres prac obejmował budowę szerszej jezdni z nową nawierzchnią i poboczami utwardzonymi kruszywem i rowami odwadniającymi. Oprócz tego wykonano chodnik przy budynku szkoły oraz zatokę parkingowa na kilkanaście pojazdów.
- Jestem niezwykle wdzięczna za tę inwestycję, która w skali powiatu jest może niewielka, ale szczególnie ważna dla mieszkańców. Stanowi też istotny wkład w poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów oraz rodziców, dowożących je do szkoły - mówiła podczas symbolicznego otwarcia drogi Justyna Turzyńska, dyrektor szkoły w Wierzchowinach.
Przebudowa odcinka kosztowała 395,5 tysiąca złotych, z czego 137 tysięcy stanowiła dotacja z budżetu gminy Jedlińsk.
- Cieszę się, że mogliśmy zrealizować kolejną wspólną inwestycję drogową z Powiatem Radomskim. Dziękuję panu staroście za zrozumienie i wsparcie dla naszych lokalnych inwestycji - mówił z kolei Kamil Dziewierz , wójt gminy Jedlińsk, któremu towarzyszył radny Marcin Drewnowski.
W otwarciu - z uwagi na pandemię - wzięła udział ograniczona liczba osób. Wśród nich byli: dyrektor Joanna Chojnacka i inspektor Leszek Adach z Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, Marek Jaworski, prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych z Grójca, które było wykonawcą prac.

Galeria zdjęć

  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach
  • Nowa droga w Wierzchowinach