Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Policjanci „drogówki” przeprowadzili w piątek działania "Prędkość". Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości. Ponad połowa skontrolowanych kierowców przekroczyła dozwoloną prędkość.

Niedostosowanie prędkości do panujących warunków to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość kierujących jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Akcja "Prędkość" to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest właśnie walka z piratami drogowymi. Po raz kolejny radomska drogówka prowadziła działania zmierzające do wyeliminowania uczestników ruchu drogowego zagrażających bezpieczeństwu.

Podczas prowadzonej akcji policjanci skontrolowali 93 pojazdy i okazało się, że ponad 50 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Policjanci zatrzymali 5 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 51 km/h w terenie zabudowanym.

Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Justyna Leszczyńska