Świetne wyniki matur 2024 w szkołach Powiatu Radomskiego
Wyniki tegorocznych matur w Powiecie Radomskim przerosły oczekiwania, gdyż uczniowie osiągnęli znakomite rezultaty, wyraźnie przewyższające średnie krajowe. Sukces ten jest efektem ciężkiej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli lokalnych szkół średnich.

Rekordowa zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży

Wyniki matur w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży zasługują na szczególne wyróżnienie. Absolwenci tej szkoły osiągnęli 100-procentową zdawalność, co oznacza, że wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, zdali go z powodzeniem. To spektakularne osiągnięcie świadczy o wysokim poziomie edukacji i zaangażowaniu kadry pedagogicznej.

Ogólne wyniki matur w powiatowych liceach i technikach

W skali całego powiatu, licea ogólnokształcące mogą pochwalić się zdawalnością na poziomie 99%, co jest wynikiem znacznie wyższym niż średnia wojewódzka (88,6%) i ogólnopolska (88,6%). W technikach zdawalność wyniosła 84,38%, również przewyższając średnie wyniki wojewódzkie (78,7%) i krajowe (78,1%).

Wyniki poszczególnych szkół prezentują się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Iłży: 72 osoby przystąpiły do matury i wszystkie zdały, co daje wynik 100%.

Liceum w Zespole Szkół w Pionkach: Z 24 zdających, 23 osoby zdały, co daje zdawalność na poziomie 95,8%.

W technikach sytuacja wygląda równie obiecująco:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży: 41 z 49 uczniów zdało maturę, co daje wynik 92,68%.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach: Na 91 zdających, 85 osób zdało, co stanowi 90,59% zdawalności.

Zespół Szkół w Pionkach: Z 45 zdających, 34 osoby przeszły przez egzamin, co daje wynik 58,82%.

Podsumowanie i gratulacje dla absolwentów

Osiągnięcia uczniów z Powiatu Radomskiego są powodem do dumy i dowodem na skuteczność lokalnego systemu edukacji. Gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy powodzenia na dalszych etapach edukacji oraz w życiu zawodowym. Wysokie wyniki matur to również zasługa nauczycieli, którzy nieustannie wspierają swoich podopiecznych w dążeniu do sukcesu.


Opierając się na: Powiat Radomski