Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” ma na celu wyeliminować przez policjantów wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Dzieci powoli wracają do swoich szkolnych obowiązków po okresie wakacyjnym. Policjanci natomiast prowadzą cykl spotkań na których przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.

W środę  (13.09) w PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie policjantka z Ruchu Drogowego Komedy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadziła pogadankę z sześciolatkami na temat bezpiecznych zachowań. Przypomniała kilka zasad odnośnie podstawowych zasad poruszania się pieszych. Dzieci podczas spotkania były bardzo aktywne, odpowiadały na zadawane pytania co świadczy o świetnej znajomości przepisów. Intensywna praca rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych „nie idzie w las”. Przedszkolaki już wiedzą jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Takie podstawowe zachowania są często lekceważone a mają wielki wpływ na nasze bezpieczeństwo. W ramach przypomnienia umieszczamy kilka punktów:

Korzystaj z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów

  • Zamiast jezdni idź poboczem
  • Obowiązuje lewa strona
  • Pamiętaj o odblaskach- bądź widoczny dla innych
  • Zbliżając się do przejścia rozejrzyj się
  • Mimo pierwszeństwa na przejściu, zwolnij, daj się zauważyć kierowcom
  • Odłóż telefon
  • Wyjmij słuchawki z uszu
  • Obserwuj otoczenie
  • Nie przechodź za pojazdami, które wykonują manewr cofania

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Pamiętajmy, ze dzieci uczą się poprzez naśladowanie dorosłych, bacznie nas obserwują, bądźmy dla nich dobrym wzorem do naśladowania.

 

st. sierż Jolanta Matejek/WRD KMP Radom