Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

16-22 września 2021 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). W akcję włączyli się też policjanci z Radomia.

Do środy, 22 września br., trwa Europejski Tydzień Mobilności, w tym celu we wszystkich krajach europejskich prowadzona jest akcja pn. ROAD SAFETY DAYS. Działania mają na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań na drodze. We wcześniejszych latach akcja znana była jako Edward - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Działania Policji ruchu drogowego ukierunkowane są na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Jutro policjanci Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, prowadzić będą akcję promującą bezpieczeństwo na drogach. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzą kontrole drogowe, podczas których sprawdzać będą stan trzeźwości kierujących, a także wyposażenie pojazdów i ich stan techniczny. Policjanci zdecydowanie będą reagowali na przypadki przekraczania prędkości. Podczas prowadzonych kontroli będą przestrzegali kierujących przed brawurą za kierownicą i przypominali o idei Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach.

 

https://policja.pl/pol/aktualnosci/208326,ROADPOL-Safety-Days-Zyj-i-pozwol-zyc-innym.html