• Naczelna pielęgniarka szpitala w Iłży konsultantem...

Wojewoda mazowiecki powołał 13 lekarzy specjalistów do pełnienia funkcji wojewódzkich konsultantów medycznych. Wśród nich jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Pawłowska – Muc ze szpitala w Iłży.

Akty powołania wręczali: wojewoda Konstanty Radziwiłł, Tomasz Sławatyniec, dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zastępca dyrektora Halina Krajkowska.

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego została dr n. o zdr. Agnieszka Pawłowska – Muc, pełniąca obowiązki Pielęgniarki Naczelnej i Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanych kształceń i doskonaleń zawodowych. Rolą konsultantów jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.

W całym województwie mazowieckim powołanych jest 99 konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja trwa pięć lat.

Galeria zdjęć

  • Naczelna pielęgniarka szpitala w Iłży konsultantem...