• Konkurs plastyczny KRUS

W dniu 08 czerwca 2021 r. w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Hasło obecnej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Oferta działań prewencyjnych KRUS od początku działania instytucji kierowana jest także do najmłodszych mieszkańców wsi i cieszy się rokrocznie bardzo dużym zainteresowaniem dzieci. Organizacja Konkursu ma na celu utrwalenie wiedzy i uświadomienie uczniów wiejskich szkół podstawowych o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych oraz promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Wsparcie organizacyjne i ufundowanie nagród na etapie działania PT KRUS w Radomiu zapewnili : Starostwo Powiatowe w Radomiu, Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Radomiu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Radomiu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu, Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu.

Do konkursu z terenu powiatów radomskiego i szydłowieckiego w tym roku przystąpiło 29 szkół podstawowych; ocenie podlegało 220 prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych: klasa 0-3 oraz klasa 4-8. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Laureatami XI edycji konkursu plastycznego dla dzieci etapu PT KRUS w Radomiu zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3)

- miejsce I Amelia Rola, uczennica klasy 3, ZSP w Łączanach, gm. Wierzbica,

- miejsce II Zuzanna Orzechowska, uczennica klasy 3 PSP w Mirowie,

- miejsce III Hanna Kowalik uczennica klasy 2, ZSP w Łączanach, gm. Wierzbica,

- wyróżnienie Oskar Narożnik , uczeń klasy I , PSP w Cukrówce, gm. Chlewiska,

- wyróżnienie Bartłomiej Głowacki, uczeń klasy 3 , PSP w Bielisze, gm. Zakrzew,

- wyróżnienie Bartosz Durasiewicz, uczeń klasy 1, PSP w Mazowszanach, gm. Kowala,

w II grupie wiekowej (klasy 4-8)

- miejsce I Amelia Zborowska, uczennica klasy 6, PSP w Sławnie, gm. Wolanów,

- miejsce II Luiza Lament, uczennica klasy 7, PSP we Wrzosie, gm. Przytyk,

- miejsce III Julia Mosioł, uczennica klasy 4, PSP w Wierzbicy,

- wyróżnienie Jakub Włodarczyk, uczeń klasy 4, PSP w Ludwikowie, gm. Jedlińsk,

- wyróżnienie Kalina Gołuch, uczennica klasy 4, PSP we Wrzosie, gm. Przytyk,

- wyróżnienie Filip Borkowicz, uczeń klasy 6 , ZSP w Sławnie, gm. Wolanów.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w formacie indywidualnym. Autorzy 12 nagrodzonych prac plastycznych wraz z opiekunami przybyli na wyznaczone godziny. Pani Kierownik PT KRUS w Radomiu podczas wręczenia nagród towarzyszyli przedstawiciele współorganizatorów.

Kierownik PT KRUS w Radomiu- Monika Pachniewska złożyła gratulacje oraz podziękowała wszystkim dzieciom, które podjęły wyzwanie i mimo nauki zdalnej i ograniczonego kontaktu ze szkołą, zmobilizowały się i samodzielnie pogłębiły swoją wiedzę w obszarze bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Każde nagrodzone dziecko w swojej kategorii wiekowej otrzymało pamiątkowy dyplom oraz liczne nagrody ufundowane przez KRUS i współorganizatorów. Autorzy najciekawszych i najpiękniejszych prac otrzymali liczne i hojne upominki. Słowa podziękowania skierowane zostały również do rodziców oraz dyrekcji i kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych z terenów wiejskich za współpracę przy realizacji konkursu.

Na zakończenie spotkania Kierownik PT KRUS w Radomiu życzyła wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji oraz zaprosiła do udziału w konkursach Kasy w kolejnych latach.

Galeria zdjęć

  • 1 miejsce grupa wiekowa  kl 0-3
  • 2 miejsce grupa wiekowa kl 4-8
  • Konkurs plastyczny KRUS
  • Konkurs plastyczny KRUS - Tablica 1
  • Konkurs plastyczny KRUS - Tablica 2
  • Konkurs plastyczny KRUS
  • Konkurs plastyczny KRUS
  • Konkurs plastyczny KRUS