• Wicestarosta Roman Frąk złożył rezygnację z pełnionej...

Podczas 31. Sesji Rady Powiatu Radomskiego, przeprowadzonej w formie stacjonarnej w piątek, 28 maja, wicestarosta Roman Frąk złożył oficjalną rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji. Jednocześnie Rada Powiatu w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrała nowego wicestarostę, którym został Krzysztof Kozera, wieloletni radny powiatowy z Iłży.

Roman Frąk zrezygnował ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. Jak podkreślił, długo dojrzewał do tej decyzji.

- Pracy samorządowej, społecznej poświęciłem 26 lat swojego życia. Ponieważ czuję się spełniony, przyszedł moment, aby więcej czasu przeznaczyć na życie prywatne – uzasadnił Roman Frąk. - Jedna osoba nie jest w stanie zrobić wiele, ale wspólnie już tak. Żeby polepszyć sytuację służby zdrowia, na początku tej kadencji trzeba było podjąć konkretne decyzje i sięgnąć po ogromne pieniądze na budowę nowego szpitala w Pionkach. Udało się je pozyskać, a także zabezpieczyć środki na kolejne etapy inwestycji. Myślę, że do końca kadencji budowa szpitala zostanie ukończona i będziemy mogli się wspólnie cieszyć z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej placówki – podkreślał Roman Frąk. - Dziękuję Zarządowi Powiatu za zaufanie, za to, że wspólne dążyliśmy do wyznaczonego celu. Budowa szpitala jest także zasługą całej naszej Rady, widać to było w wielu głosowaniach, za które również dziękuję. Wczoraj żegnałem się z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, praca z nimi była przyjemnością, nadal chciałbym ją kontynuować w roli członka Zarządu, bo jak powiedziałem na początku wspólnie można więcej – mówił były już wicestarosta Frąk.

Następnie kandydata na swojego zastępcę zgłosił starosta Waldemar Trelka.

- To człowiek doświadczony, wyważony, mądry, pokorny. Jestem przekonany, że będzie wnosił do powiatu spokój, rozwagę, doświadczenie, a przede wszystkim skuteczność, bo w takim zespole chcielibyśmy dalej pracować - mówił starosta, rekomendując na to stanowisko Krzysztofa Kozerę, dotychczasowego członka Zarządu Powiatu.

Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Rady Powiatu Teodozja Bień i Zdzisław Mroczkowski poprosili radnych o dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej, ponieważ zgodnie z przepisami wicestarostę wybiera się w głosowaniu tajnym. Po dopełnieniu formalności i procedur, okazało się, że wszyscy obecni, czyli 23 radnych jednogłośnie wybrało Krzysztofa Kozerę na nowego wicestarostę.

- Zmiana na takim stanowisku w trakcie kadencji nie może oznaczać nic innego jak tylko dobrą kontynuację. Pewne decyzje zostały już dawno rozpoczęte i chcę uczestniczyć w ich realizacji. Cenię sobie uwagi kolegów i koleżanek z Rady, jestem otwarty na opinie i wnioski. Liczę na dobrą współpracę i dziękuję za dzisiejsze głosy – powiedział wicestarosta Kozera.

Podsumowaniem tych decyzji była symboliczna zamiana tabliczek z funkcjami członków Zarządu Powiatu, której dokonał Roman Frąk, wręczając swoją tabliczkę z napisem „Wicestarosta Radomski” Krzysztofowi Kozerze.

W kolejnych punktach sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usunięcie pojazdu z drogi i przewiezienie go na parking strzeżony, a w związku ze zmianą przepisów, takimi pojazdami stały się również… hulajnogi elektryczne lub spalinowe. Na zakończenie jednogłośnie przyjęli uchwałę o ustanowieniu logotypu Powiatu Radomskiego oraz zasady jego wykorzystywania.

Kolejna sesja Rady Powiatu ma odbyć się 18 czerwca i będzie to sesja absolutoryjna, podczas której będzie głosowany dokument pod nazwą „Raport o stanie powiatu”, a radni wyrażą też wotum zaufania wobec Zarządu Powiatu, jak również będą głosować za akceptacją rozliczenia budżetu i udzieleniem absolutorium staroście.

Krzysztof Kozera

Ma 65 lat. Od początku istnienia samorządu powiatowego, czyli przez sześć kadencji jest radnym powiatowym z Iłży, w drugiej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Absolwent studiów pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni dyrektor Domu Kultury w Iłży (niedawno odszedł na emeryturę). Zaangażowany w działalność społeczną, animator kultury, przewodniczył gminnemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych. Uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Interesuje się sztuką, teatrem i sportem. Żona Kazimiera jest nauczycielką, mają dwóch dorosłych synów, Tomasza i Piotra.

  • Wicestarosta Roman Frąk złożył rezygnację z pełnionej...
  • Roman Frąk zrezygnował ze stanowiska wicestarosty...
  • Nowym wicestarostą został Członek Zarządu Krzysztof Kozera
  • 31. sesja Rady Powiatu Radomskiego, 28 maja 2021 r.
  • 31. sesja Rady Powiatu Radomskiego, 28 maja 2021 r.
  • 31. sesja Rady Powiatu Radomskiego, 28 maja 2021 r.
  • 31. sesja Rady Powiatu Radomskiego, 28 maja 2021 r.
  • 31. sesja Rady Powiatu Radomskiego, 28 maja 2021 r.
  • 31. sesja Rady Powiatu Radomskiego, 28 maja 2021 r.