Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • Trzy wnioski Powiatu Radomskiego

Powiat Radomski złożył trzy kolejne wnioski w ramach tzw. trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczą one budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy liceum w Pionkach, zakupów sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Iłży oraz kontynuację prac przy budowie i wyposażeniu nowego szpitala w Pionkach.

- W ramach trzeciego naboru złożyliśmy trzy wnioski na łączną kwotę 22,3 miliona złotych. Pierwszy z nich dotyczy dalszego dofinansowania rozbudowy i wyposażenia nowego szpitala w Pionkach. Drugi jest związany z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną naszego drugiego szpitala powiatowego w Iłży. Trzeci wniosek ma pomóc w budowie od podstaw nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy liceum w Pionkach. Inwestycja była obiecywana ponad 10 lat temu i na zapowiedziach się skończyło. Mamy zamiar ją zrealizować, aby młodzież ze szkół powiatowych miała odpowiednie warunki do ćwiczeń i uprawiania sportu - mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Tymczasem na konto Powiatu Radomskiego trafiło 16,5 miliona złotych z drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Dziękuję parlamentarzystom PiS Ziemi Radomskiej na czele z ministrem Markiem Suskim oraz marszałkiem Stanisławem Karczewskim za bardzo dobrą współpracę przy projektowaniu i realizacji inwestycji w naszym powiecie – dodaje starosta radomski.

Przypomnijmy, że 14 milionów złotych z tej kwoty zostało przeznaczone na rozbudowę szpitala w Pionkach, a 2,5 miliona złotych na kompleksowy remont siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach

- Po rozstrzygniętym niedawno przetargu na to zadanie, zwycięska firma budowlana zaproponowała wykonanie prac za nieco ponad 2,1 miliona złotych. Uzyskaliśmy zatem pełne finansowanie robót bez angażowania środków z budżetu powiatu – mówi starosta Waldemar Trelka.

  • data: 2020-12-24