Ogólnopolski Dzień Seniora jest obchodzony 14 listopada. Tego dnia organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz instytucje, aktywizujące osoby starsze, ale i młodzież składa życzenia osobom starszym.
Celem Dnia jest promowanie aktywności osób w podeszłym wieku oraz dążenie do integracji młodszego pokolenia z seniorami. Taki cel przyświecał wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.
- Jeszcze w ubiegłym roku odwiedzaliśmy wraz z dziewczętami osoby starsze, między innymi w Domach Pomocy Społecznej, aby spędzić z nimi czas. Teraz, w czasie pandemii, jest to niemożliwe, dlatego nagraliśmy film z życzeniami - mówi Agnieszka Ankurowska, dyrektor MOW w Wierzbicy.
Dołączamy się do życzeń i dziękujemy Mow Wierzbica za pamięć o seniorach