Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew

W sobotę, 5 września strażacy - ochotnicy z Cerekwi otrzymali od starosty radomskiego Waldemara Trelki motopompę pożarniczą. Sprzęt jest nagrodą w akcji profrekwencyjnej, którą starosta ogłosił przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi. Gmina z najwyższą frekwencją miała otrzymać quada dla wybranej jednostki OSP.

Po ogłoszeniu wyników wójt zwycięskiej gminy, Leszek Margas wraz ze strażakami ustalił, że wybranej jednostce z Cerekwi bardziej przydałaby się motopompa pożarnicza, i o taką zamianę poprosili, a starosta na propozycję przystał.

- Akcja miała zachęcić mieszkańców powiatu radomskiego do udziału w wyborach – powiedział starosta Waldemar Trelka.

Podczas spotkania jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to trzecia jednostka OSP z gminy Zakrzew, która spełniła wysokie wymagania i została włączona w te struktury.

W uroczystościach wzięli udział m.in. poseł Marek Suski, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu bryg. Paweł Tuzinek, starosta radomski Waldemar Trelka, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski, wójt gminy Zakrzew Leszek Margas.

 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew
 • przekazanie motopompy OSP Cerekiew