Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

 • Przecięcie wstęgi na nowej drodze

W poniedziałek, 07 września 2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia V odcinka przebudowanej drogi powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów. Ostatni, V etap, był realizowany w cyklu dwuletnim w latach 2019 - 2020 w ramach 80 – procentowego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji udzielonych z budżetu gmin Jedlińsk i Jastrzębia, wynoszących 35 procent wkładu własnego Powiatu Radomskiego.

Prace obejmowały odcinek o długości 6484 metrów, w tym: w gminie Jedlińsk 803 metry, a w gminie Jastrzębia 5680 metrów. Wykonawcą prac była wyłoniona w przetargu firma Budromost – Starachowice.

Łączny koszt przebudowy wyniósł 7.128.842,06- zł, z czego 5.632.632,- zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 709.710,06- środki własne powiatu, 690.000,00- zł dotacja z budżetu Gminy Jastrzębia, a 96.500,00- zł dotacja z budżetu Gminy Jedlińsk.

W uroczystości wzięli udział: posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień i Marek Suski, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, starosta radomski Waldemar Trelka, wicestarosta Roman Frąk, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski, radni powiatu: Teodozja Bień, Agnieszka Pasek, Marian Wikło i Ryszard Dziura, wójt gminy Jastrzębia Wojtek Ćwierz, przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia Cezary Pietruszewski oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

 • data: 2020-09-07

Galeria zdjęć

 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Otwarcie drogi powiatowej w Bartodziejach
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia
 • Nowo otwarta droga powiatowa w gm. Jastrzębia