Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

 • Promesy dla OSP

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu przekazano promesy na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Programu 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Mazowsza. W wydarzeniu udział wzięli m. in. Posłowie na Sejm RP: Agnieszka Górska, Anna Kwiecień, Marek Suski i Andrzej Kosztowniak, Starosta Radomski Waldemar Trelka, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka oraz Dyrektor WFOŚiGW w Radomiu Elżbieta Zasada.

W ramach otrzymanych dotacji strażacy ochotnicy będą mogli zakupić sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie między innymi wyposażanie osobiste strażaka, takie jak mundury, hełmy i buty ochronne oraz sprzęt służący zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii tj. generatory piany lekkiej, motopompy pływające, węże i wiele innych.

 • data: 2020-06-26

Galeria zdjęć

 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego
 • Promesy dla OSP z regionu radomskiego