• Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy

„Siebie NIE truję - innych uświadamiam i szanuję” – pod takim hasłem w Wierzbicy odbyła się impreza sportowo – edukacyjna dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z całego województwa mazowieckiego. Wśród jej gospodarzy był MOW w Wierzbicy, prowadzony przez Powiat Radomski.

- Jesteśmy dzisiaj tu po to, aby promować zdrowy styl życia, właściwe postawy społeczne i przeciwdziałać uzależnieniom. Chcemy zmotywować młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich umiejętności sportowych – mówiła Agnieszka Ankurowska dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Sport dobry na wszystko

Dzień rozpoczął się zmaganiami sportowymi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, w których wzięło udział 16 trzyosobowych drużyn. Zadaniem zawodników było zaliczenie czterech kolejnych stacji – etapów. Konkurencje zawierały elementy sportowe oraz sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Opiekunami grup byli policjanci oraz wychowawcy.

- Sport w doskonały sposób kształtuje charakter, uczy zdrowej rywalizacji i szacunku do przeciwnika, ale także własnych słabości i ograniczeń, dlatego też sprawdza się jako metoda wychowania i resocjalizacji trudnej młodzieży – mówił starosta radomski Waldemar Trelka. – Cieszę się, że taki program realizowany jest w naszym powiecie. Jestem przekonany, że przyniesie wymierne korzyści – dodał.

Pierwsze miejsce, a tym samym Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zdobyła drużyna z Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze, drugie miejsce wywalczył Zespół Placówek w Gołotczyźnie, a trzecie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy.

Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk zastępcy naczelnika prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszki Guzy oraz Anny Różyckiej, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Kukułka”. Pozostali uczestnicy otrzymali medale oraz dyplomy okolicznościowe. Specjalne podziękowania i medal za pomoc w organizacji wydarzenia otrzymała również dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Wielkie emocje w MOW Wierzbica

Ogromne emocje wywołał pokaz artystyczny przygotowany przez wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Nie zabrakło śmiechu, łez wzruszenia i… ruchu.

Wśród gości MOW w Wierzbicy byli m.in.: podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca Naczelnika Prewencji KWP zs. w Radomiu, Marzena Błaszczyk- Hajduk, zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, Zdzisław Dulias, wójt gminy Wierzbica, Izabela Stępień, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Małgorzata Kowalczyk, konsultant w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz ks. dr Dariusz Frydrych.

Wydarzenie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wspólnie i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ”Kukułka” z Wierzbicy było jednym z elementów projektu, realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy
  • Sportowe wydarzenie profilaktyczne w MOW w Wierzbicy