Radomscy policjanci przeprowadzili działania „Stop nielegalnym odpadom”. Akcja prowadzona była wspólnie przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą KMP w Radomiu, a także inspektorami ochrony środowiska. W trakcie kontroli sprawdzali stosowne zezwolenia, czy kierowcy nie przewożą materiałów niebezpiecznych oraz czy przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym.

 

We wtorek rano w godzinach 5 – 7  policjanci sprawdzali ładunki ciężarówek poruszających się po ulicach Radomia. Kontroli poddawana była m.in. legalność przewożonych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku, a także sposób załadunku towarów i zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

Podczas działań skontrolowano 10 pojazdów ciężarowych. Nie ujawniono nieprawidłowości.

Justyna Leszczyńska