Jubileusz 90-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach był okazją, aby absolwenci, grono pedagogiczne, uczniowie oraz licznie przybyli goście wspólnie świętowali piękną rocznicę istnienia placówki.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Pionkach, gdzie Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Bujnowski.

Oficjalną część obchodów rozpoczęło zaprzysiężenie oraz przekazanie sztandaru. Gości powitała dyrektor Magdalena Wiśniewska. W swoim wystąpieniu nawiązała do roli szkoły w życiu młodych ludzi, do więzi, które łączą ich na długie lata oraz zmianach zachodzących w placówce, mających na celu kształcenie na najwyższym poziomie.

Dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Wojciech Nalberski odczytał list gratulacyjny od Mazowieckiej Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej.

W imieniu starosty radomskiego Waldemara Trelki gratulacje nauczycielom, absolwentom, uczniom oraz rodzicom składał Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Szewczyk, a w imieniu Rady Powiatu radna, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Marzena Murawska. Przekazali także pamiątkowy grawerton i upominki.

Natomiast w imieniu burmistrza Pionek Roberta Kowalczyka najserdeczniejsze życzenia przekazała zastępca burmistrza Kamila Kaczorowska.

Możliwość spotkania kolegów ze szkolnej ławy, wycieczka po korytarzach i salach, gdzie mieliśmy zajęcia, rozmowy z nauczycielami, którzy nas uczyli przez kilka lat to chwile, które na zawsze zostaną nam w pamięci – zgodnie mówili absolwenci.

Z okazji Dnia Nauczyciela dyrektor Magdalena Wiśniewska wraz z Dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Wojciechem Nalberskim i Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztofem Szewczykiem wręczyła pedagogom nagrody.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów, którego tematem była historii placówki. Obchody jubileuszu zakończyły się uroczystym balem.

Galeria zdjęć

 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1903.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1914.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1917.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1926.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1927.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1932.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1934.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1940.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1941.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1944.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1950.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1952.JPG
 • 90-lecie CKZiU w PionkachDSCN1960.JPG