Prezydent Witkowski otrzymał absolutorium i wotum zaufania od Rady Miejskiej
Prezydent Radosław Witkowski otrzymał od Rady Miejskiej wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu na 2023 rok. To ważny sygnał dla mieszkańców i dowód na to, że Radom zmierza w dobrym kierunku, mimo trudności finansowych. Oto, co warto wiedzieć o sytuacji finansowej i inwestycjach w naszym mieście.

Rada Miejska poparła prezydenta Radosława Witkowskiego

Prezydent Radosław Witkowski uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu za rok 2023. Rada Miejska, oceniając raport o stanie miasta, podjęła jednomyślną decyzję o udzieleniu prezydentowi wsparcia, co jest znaczącym wydarzeniem po kilku latach przerwy. W poprzednich latach radni PiS kierowali się bardziej politycznymi instrukcjami, co blokowało udzielenie wotum zaufania.

Witkowski podziękował radnym za merytoryczną ocenę i wyraził nadzieję na zmiany w systemie finansowania samorządów, które pozwolą lepiej realizować zadania na rzecz mieszkańców. "Mam świadomość wyzwań, jakie przed nami stoją. Podobnie jak samorządowcy z całej Polski, mocno liczę na zmiany w systemie finansowania samorządów, które pozwolą w większym niż do tej pory zakresie realizować zadania na rzecz mieszkańców" – powiedział prezydent.

Sytuacja finansowa miasta i wpływ zmian podatkowych

Dochody miasta w 2023 roku wyniosły ponad 1 mld 525 mln złotych, natomiast wydatki przekroczyły 1 mld 617 mln złotych, co doprowadziło do deficytu. Najwięcej środków pochłonęła oświata, na którą przeznaczono 720 mln złotych. Z powodu niewystarczającej subwencji oświatowej miasto musiało dołożyć z własnego budżetu prawie 220 mln złotych.

Prezydent Witkowski zwrócił uwagę na zmiany w systemie podatkowym, które wpłynęły na ubytek dochodów z tytułu udziału samorządu w podatku PIT. W latach 2020-2024, już po uwzględnieniu rekompensaty z budżetu państwa, miasto straciło 150 mln złotych. Inflacja dodatkowo obciążyła budżet, zwiększając koszty energii, obsługi długu i wydatków osobowych. Łącznie, za lata 2020-2024, miasto straciło pół miliarda złotych, co znacząco wpłynęło na deficyt operacyjny wynoszący 33 mln złotych.

"Niedobór pieniędzy na realizację zadań bieżących to główny problem samorządów w całym kraju. W sumie, miastom na prawach powiatu, zabrakło w zeszłym roku około 3 mld zł. To spuścizna po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, samorządy czeka absolutna zapaść jeśli chodzi o możliwość finansowania zadań bieżących" – mówił na sesji prezydent Radosław Witkowski.

Inwestycje miejskie w 2023 roku

Pomimo trudności finansowych, miasto zrealizowało szereg ważnych inwestycji. Na inwestycje w 2023 roku wydano ponad 144 mln złotych. Największe wydatki majątkowe to dokapitalizowanie spółki MOSiR, w tym budowa Radomskiego Centrum Sportu oraz nabycie nakładów poniesionych na budowę cywilnego portu lotniczego. Utworzono również Branżowe Centrum Umiejętności.

Wśród kluczowych inwestycji znalazły się rozbudowa ulicy Piwnej i Zgodnej, budowa nowego wiaduktu w ulicy Żeromskiego oraz utwardzenie ulic gruntowych w ramach Radomskiego Programu Drogowego. Miasto przeznaczyło również środki na budowę bloku z mieszkaniami na wynajem na Michałowie, zakup aparatury dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, budowę nowego boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala oraz rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ul. Lipskiej.

Plany na przyszłość i nowe założenia ustawowe

Obecnie rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z założeń jest stworzenie odrębnej kategorii samorządu dla 65 miast na prawach powiatu, co ma lepiej odpowiadać na realne potrzeby wynikające z nałożonych na władze samorządowe obowiązków. Prezydent Witkowski wyraził nadzieję, że zmiany te pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie finansami miasta i realizację kluczowych inwestycji.

Wszystkie te kroki mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie stabilnego rozwoju miasta, mimo trudnych warunków finansowych. Prezydent Witkowski i Rada Miejska będą kontynuować prace nad poprawą sytuacji budżetowej i realizacją kolejnych ważnych projektów dla miasta.


Urząd Miasta w Radomiu