Podsumowanie tygodniowych działań grupy SPEED: 114 kierowców przekroczyło prędkość
W minionym tygodniu policjanci z mazowieckiej grupy SPEED intensywnie działali na terenie miasta i powiatu radomskiego. W ramach swoich działań skontrolowali 159 pojazdów, z czego aż 114 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość.
  1. Policjanci skontrolowali 159 pojazdów.
  2. 114 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość.
  3. Zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych.
  4. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h zatrzymano 1 prawo jazdy.

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, ale w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

W dniach od 27 maja do 2 czerwca 2024 roku, funkcjonariusze z Radomia, wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED, prowadzili intensywne kontrole na terenie miasta i powiatu radomskiego. W wyniku tych działań skontrolowano 159 pojazdów, wśród których 114 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość.

Podczas tych kontroli, policjanci zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz jedno prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Takie działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, a działania grupy SPEED są skierowane na eliminowanie ryzykownych zachowań kierowców, takich jak przekraczanie dozwolonej prędkości. Dzięki regularnym kontrolom, możliwe jest zwiększenie świadomości wśród kierowców i poprawa ogólnej sytuacji na drogach.


Opierając się na: KMP w Radomiu