Starosta i samorządowcy omawiali bezpieczeństwo w Powiecie Radomskim
W miniony wtorek władze samorządowe oraz przedstawiciele służb bezpieczeństwa spotkali się, aby omówić aktualne kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem w naszym powiecie. Spotkanie przyniosło wiele istotnych informacji i planów na przyszłość.
  1. Omówienie organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  2. Przedstawienie projektu „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych”.
  3. Dofinansowanie na monitoring mobilny w ramach projektu „Lotem za kłopotem”.
  4. Sprawozdania z działań dotyczących bezpieczeństwa w 2023 roku.

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się 28 maja. Uczestniczyli w nim między innymi starosta radomski Waldemar Trelka oraz przedstawiciele samorządów. Przewodniczącą posiedzenia była Bernadetta Nędzi, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia omówiono organizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz tryb pracy. Bernadetta Nędzi przedstawiła procedury całodobowego alarmowania członków zespołu, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego reagowania na kryzysy.

Waldemar Trelka, będący przewodniczącym Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawił sytuację dotyczącą bezpieczeństwa na terenie powiatu. Istotnym punktem było omówienie projektu „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych”. Projekt ten, skierowany do samorządów powiatowych, ma na celu wsparcie finansowe budowy kompleksów torów, które mogą służyć zarówno do treningów, jak i organizacji zawodów sportowych dla straży, policji oraz wojska. Nabór do projektu trwa, a jego realizacja planowana jest na lata 2023–2024 z możliwością przedłużenia na rok 2025.

Kolejnym ważnym punktem spotkania były działania w ramach projektu „Lotem za kłopotem – monitoring zagrożeń bezpieczeństwa wokół nas”. Na ten cel Powiat Radomski otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup systemu do obsługi monitoringu mobilnego oraz na szkolenie dla sześciu operatorów systemów wizyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sprzęt ten będzie użytkowany przez Komendę Miejską Policji oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Joanna Czerwińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, przedstawiła sprawozdanie z działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”.

Na zakończenie spotkania przyjęto informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o ocenie stanu sanitarnego. Również Powiatowy Inspektorat Weterynarii przedstawił realizację zadań na swoim obszarze działania.

Posiedzenie okazało się owocne i pokazało, że współpraca między różnymi służbami i instytucjami w powiecie jest na wysokim poziomie, co daje nadzieję na jeszcze lepsze zarządzanie bezpieczeństwem w przyszłości.


Na podst. Powiat Radomski