Co to jest wywłaszczenie i jak wpływa na Twoją własność?

Kiedy rząd musi wywłaszczyć prywatną własność na cele publiczne, musi to zrobić uczciwie i z zachowaniem należytego procesu. Jednakże, nie zawsze łatwo jest wyważyć te konkurencyjne interesy. Istnieje wiele przykładów sytuacji, w których rząd może potrzebować przejąć w posiadanie prywatną ziemię lub nieruchomość: budowa nowych dróg, modernizacja infrastruktury, takiej jak woda i elektryczność, lub osiedla mieszkaniowe dla wysiedlonych mieszkańców w następstwie klęski żywiołowej.

Czym jest proces wywłaszczenia?

Każdy przypadek, gdy państwo przejmuje tytuł własności do ziemi, który nie jest bezpośrednio związany z opodatkowaniem lub regulacją, jest uważany za wywłaszczenie. Co to oznacza dla Ciebie? Tutaj odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące tego, czym jest wywłaszczenie i jak wpływa na Twoją nieruchomość?

Wywłaszczenie to proces prawny, poprzez który rząd zabiera prywatną własność do użytku publicznego. W niektórych przypadkach może to być również dokonane przez prywatne firmy lub osoby, choć jest to rzadsze. Jeśli rząd musi wykorzystać Twoją ziemię do celów publicznych, może zdecydować się na wywłaszczenie - to znaczy, że przejmuje własność Twojej ziemi lub nieruchomości na mocy prawa eminent domain, lub ponieważ rekompensuje Ci wartości Twojej nieruchomości.

Kiedy jest prawdopodobne, że otrzymasz odszkodowanie za wywłaszczenie?

Nie ma twardych i szybkich reguł, które mówią, kiedy otrzymasz odszkodowanie za wywłaszczenie. Istnieją jednak pewne wskaźniki, które sugerują, że możesz otrzymać odszkodowanie za wywłaszczenie. W niektórych jurysdykcjach agencje rządowe kupią nieruchomość od właściciela za gotówkę lub obligacje rządowe. W innych, rząd zapłaci za koszt nieruchomości plus dodatkowe fundusze jako rekompensatę dla właściciela. Wywłaszczenie prawdopodobnie zakończy się odszkodowaniem, jeśli rząd potrzebuje ziemi do celów publicznych. Rządy prawdopodobnie zrekompensują Ci wywłaszczenie, jeśli potrzebują Twojej ziemi do budowy dróg, rozbudowy infrastruktury lub innych projektów, które przynoszą korzyści całej społeczności.

Klauzule wywłaszczeniowa w umowach dotyczących nieruchomości

Jeśli jesteś zaangażowany w inwestycje w nieruchomości, może być użyteczne wiedzieć, że klauzule wywłaszczeniowe są powszechną cechą umów finansowych. Klauzule te określają, w jaki sposób inwestor otrzyma odszkodowanie, jeśli rząd wywłaszczy nieruchomość. W wielu przypadkach rząd może zaoferować ci szybką wypłatę. Jeśli jednak odrzucisz ich ofertę, mogą długo czekać na zapłatę. W takich przypadkach można wynegocjować w umowie klauzulę wywłaszczeniową, która będzie określała warunki w przypadku wywłaszczenia.

Jaki jest proces ustalania odszkodowania przy wywłaszczeniu?

Proces określania odszkodowania przy wywłaszczeniu różni się w zależności od kraju. W niektórych jurysdykcjach rząd publikuje szacunkową wartość rynkową nieruchomości. W innych, agencje rządowe ustalają ceny odszkodowań. W przypadku eminent domain, organ rządowy określa wartość ziemi. W przypadku, gdy rząd wykorzystuje eminent domain do nabycia nieruchomości, kwota oferowana jako odszkodowanie będzie zawierać się gdzieś pomiędzy kwotą, której żąda właściciel, a kwotą, którą rząd uważa za rozsądną.