Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • Obwodnica Skaryszewa

Biuro Arkas-Projekt z Olsztyna działająca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do wzięcia udziału w „II akcji informacyjnej” dotyczącej projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9.

Formularze opinii i uwag na temat przebiegu trasy można przesyłać w terminie: do dnia 30 września 2021 r.

Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej:

https://dk9-obwodnica-skaryszewa.pl