Podczas tygodniowych działań grupy SPEED na terenie miasta i powiatu radomskiego policjanci skontrolowali 109 pojazdów, w tym 95 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość.

W dniach od 30.08 – 5.09.2021 roku radomscy policjanci wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED skontrolowali 109 pojazdów, wśród których 95 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Funkcjonariusze 2 dowody rejestracyjne pojazdów.

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do zdarzenia drogowego, ale w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

Justyna Leszczyńska