Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Jak działa BIG Data i dlaczego warto o tym wiedzieć?

W XXI wieku dane uzyskiwane dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym odgrywają coraz większe znaczenie m.in. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Firmy bowiem – zarówno międzynarodowe koncerny, jak i np. średnie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym – potrzebują informacji, aby odkryć panujące trendy i dostosować oferowane usługi dla jak najszerszego grona odbiorców. Odpowiedzią na ich potrzeby jest Big Data.

Czym właściwie jest Big Data?

Big Data, termin oznaczający w języku angielskim duże zbiory danych, to proces polegający na pozyskiwaniu i przetwarzaniu pozyskanych danych w celu ich wyczerpującej analizy. Analiza tak dużych i różnorodnych zbiorów danych nie jest niczym prostym, ale pozwala zdobyć firmom cenne informacje, które mogą w przyszłości przełożyć się na ich sukces rynkowy.

Dzięki prawidłowemu wykorzystaniu Big Data możliwe jest m.in. stworzenie profilu konsumenta, co umożliwia dopasowanie produktów firmy do aktualnych i przyszłych potrzeb rynkowych. Należy przy tym zauważyć, że to właśnie praktyczne wykorzystanie pozyskanych w ten sposób informacji, a nie samo gromadzenie danych jest esencją Big Data.

Dane gromadzone w ten sposób są w pełni legalnie – zazwyczaj ich pozyskiwanie ma miejsce podczas korzystania przez klientów z usług, co regulują odpowiednie klauzule i regulaminy obejmujące ich zakres.

Gdzie stosuje się rozwiązania Big Data?

Stosowanie Big Data jest w obecnym świecie wszechobecne – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przetwarzanie danych miało miejsce już pod koniec ubiegłego wieku, wraz z pojawieniem się domowych komputerów, aczkolwiek w ostatnich latach proces ten przybrał na sile w związku z rozpowszechnieniem się internetu na całym świecie.

 Współcześnie, z wykorzystaniem dużych zbiorów danych najczęściej można się spotkać w przypadku:

  • banków, które dzięki aktywności na kontach klientów mogą w prosty sposób pozyskać szczegółowe dane na temat wielkości, struktury oraz częstotliwości transakcji;
  • mediów społecznościowych (social media), w przypadku których dokonywana jest analiza zachowania użytkowników na podstawie ich aktywności na portalach społecznościowych;
  • innych firm, które zbierają niezbędne dane np. za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Oczywiście, to nie jedyne możliwe zastosowania Big Data. Przetwarzanie dużych zbiorów danych ma miejsce także w służbie zdrowia,  organach ścigania, uczelniach, ośrodkach badawczych, agencjach marketingowych i wielu innych branżach. Jak możemy przeczytać w serwisie Marketingprogress.pl, Big Data doskonale sprawdza się obecnie, w czasach pandemii COVID-19.

Co ważne, nie jest jedynie domeną dużych korporacji – z analizy danych mogą korzystać także niewielkie podmioty na rynku (np. dzięki wykorzystaniu oprogramowania CRM, które pozwala na analizę danych dotyczących relacji z klientami).

Big Data wokół nas

Choć może wydawać się, że Big Data nas nie dotyczy, jest to nieprawdą: prawdopodobnie większość z aplikacji, z których korzystasz na smartfonie czy komputerze, rejestruje Twoją aktywność, a informacje na ten temat są wysyłane w celu ich dalszego przetwarzania oraz analizy. Co więcej, sami wyrażamy na to zgodę, wyrażając podczas instalacji aplikacji zgody na dostęp do danych na naszych urządzeniach. To jednak nie powinno być powodem do obaw i strachu przed inwigilacją – w przytłaczającej większości przypadków informacje te są wykorzystywane po to, by produkty jak najbardziej odpowiadały naszym potrzebom.