• Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic...

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy administracyjnej gminy Iłża w Powiecie Radomskim na rzecz gminy Mirzec w Powiecie Starachowickim. Podczas najbliższej sesji stosowną uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Powiatu. W konsultacjach, które trwały od 13 do 17 stycznia 2020 roku wzięło udział 748 mieszkańców gminy Iłża. Jak zagłosowali?

Jak już informowaliśmy, w dniach 13 - 17 stycznia 2020 roku trwały konsultacje społeczne, adresowane do mieszkańców gminy Iłża w związku z propozycją wyłączenia z terytorium Powiatu Radomskiego i Gminy Iłża części obszaru obrębu ewidencyjnego Seredzice i włączeniem go do Gminy Mirzec w Powiecie Starachowickim. O przeprowadzeniu konsultacji w tym zakresie zdecydowała 20 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Radomskiego.

Zdecydowana większość przeciwna

Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się za pomocą ankiet konsultacyjnych, które były udostępnione w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Urzędzie Miejskim w Iłży, a także u sołtysów wsi położonych w gminie Iłża oraz na stronie internetowej Starostwa.

W konsultacjach udział wzięło 748 mieszkańców (na 13958 osób uprawnionych). Oddano 748 głosów. Głosów ważnych oddano 699. Analiza wyników wykazała, że: „za” oddano 23 głosy, „przeciw” oddano 673 głosy, zaś 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Wynik konsultacji pozwolił na sporządzenie projektu uchwały Rady Powiatu, która opiniuje negatywnie dokonanie podziału administracyjnego i zmianę granic obrębu Seredzice na rzecz gminy Mirzec. Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Radomskiego, zaplanowanej na 31 stycznia 2020 roku.

Inicjatywa grupy mieszkańców

Z inicjatywą zmian w podziale administracyjnym wystąpili jeszcze w maju 2019 roku mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Seredzice (to mieszkańcy budynku na granicy województw, gdzie mieszkają 24 osoby) oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach (którego ujęcia wody mieszczą się na terenie gminy Iłża). Sporny teren ma powierzchnię 10,5 hektara.

Najpierw przeprowadzono konsultacje społeczne w gminie Mirzec, a wypowiadali się mieszkańcy sołectwa Tychów Nowy, do którego miałby zostać przyłączona część sołectwa Seredzice. W zebraniu konsultacyjnym udział wzięło 105 mieszkańców (na 769 uprawnionych) i wszystkie te osoby oddały glosy „za” zmianą granic. Korzystając z wyników konsultacji, Rada Powiatu w Starachowicach w październiku 2019 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek wójta gminy Mirzec o zmianę granic.

Burmistrz Miasta i Gminy Iłża również przeprowadził konsultacje społeczne wśród mieszkańców sołectwa Seredzice, a dnia 30 września 2019 roku Rada Miejska w Iłży negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zmiany granicy administracyjnej własnej gminy kosztem obszaru wyłączonego z sołectwa Seredzice. Na zmianę granic administracyjnych nie zgodził się również Sejmik Województwa Mazowieckiego, ponieważ na spornym terenie mieszczą się również rezerwy strategiczne wody dla części regionu radomskiego.

Lepszy dojazd do Iłży

Powiat Radomski, działając w porozumieniu z gminą Iłża zamierza w najbliższym czasie zwiększyć dostępność komunikacyjną przygranicznej części sołectwa Seredzice. Starostwo Powiatowe w Radomiu podjęło już rozmowy z Nadleśnictwem Marcule o zamianę istniejących w tym rejonie dróg – powiatowa jest w zasadzie traktem leśnym, a utwardzona droga pożarowa jest dostępna tylko dla leśników. Przejęcie drogi od Nadleśnictwa byłoby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ skróciłoby czas dojazdu nie tylko do Iłży, ale również do Starachowic.

  • data: 2020-01-22