KMP w Radomiu rozpoczyna kampanię przeciw przemocy domowej
W kwietniu nasze miasto stanie na czele ważnej inicjatywy, mającej na celu rzucenie wyzwania jednemu z największych społecznych tabu - przemocy domowej. Pod hasłem "Mam Tę Moc", mieszkańcy będą mieli okazję do edukacji i praktycznego uczestnictwa w warsztatach, które mają za zadanie nie tylko uświadomić, ale i wyposażyć w narzędzia do walki z tym zjawiskiem. To wspólna misja, w którą zaangażowana jest Komenda Miejska Policji, demonstrując, że zmiana zaczyna się od nas samych.
  • Kampania "Mam Tę Moc" jako odpowiedź na problem przemocy domowej.
  • Edukacyjne i praktyczne warsztaty z udziałem policyjnych instruktorów.
  • Działania mieszkańców i policji na rzecz eliminacji przemocy z domowego ogniska.
  • Ważne informacje o Procedurze Niebieskiej Karty i technikach interwencji.

Przemoc domowa, definiowana jako intencjonalne działanie mające na celu wyrządzenie krzywdy osobie bliskiej, pozostaje jednym z najbardziej niepokojących zjawisk w naszym społeczeństwie. Charakteryzująca się nierównym układem sił, przemoc ta przybiera różne formy - od fizycznej, przez psychiczną, aż po materialną. Właśnie dlatego inicjatywa "Mam Tę Moc" ma tak fundamentalne znaczenie - edukuje, uświadamia i mobilizuje do działania.

W ramach kampanii, już w przyszłym miesiącu, funkcjonariusze będą prowadzić spotkania edukacyjne, na których mieszkańcy dowiedzą się nie tylko o skutkach przemocy domowej, ale też o sposobach jej przeciwdziałania. Szczególną uwagę poświęci się Procedurze Niebieskiej Karty, która stanowi kluczowy element systemu wsparcia dla ofiar. Ponadto, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do nauki praktycznych technik interwencji, które mogą okazać się nieocenione w krytycznych sytuacjach.

Nie możemy pozostać obojętni na przemoc. To nasza wspólna sprawa, aby każdy, kto doświadcza przemocy, wiedział, że nie jest sam i że może liczyć na pomoc. Pamiętajmy - widzimy, słyszymy, reagujemy.


Źródło: KMP w Radomiu