UM Radom: Nowe Branżowe Centrum Umiejętności otwarte w Zespole Szkół Budowlanych
Nowe horyzonty edukacji zawodowej w naszym mieście – otwarcie drugiego Branżowego Centrum Umiejętności

Miasto stawia kolejny krok w kierunku rozwoju edukacji zawodowej i rynku pracy, inaugurując działalność nowego Branżowego Centrum Umiejętności. Zlokalizowane w obrębie Zespołu Szkół Budowlanych, centrum ma na celu kształtowanie wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie prac wykończeniowych, odpowiadając na zapotrzebowanie nowoczesnej gospodarki.

  1. Druga placówka tego typu w mieście, skupiona na branży budowlanej.
  2. Możliwości rozwoju dla uczniów, pracowników i nauczycieli kształcenia zawodowego.
  3. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynoszące 11 mln zł.
  4. Wcześniejsze uruchomienie centrum specjalizującego się w automatyce przemysłowej.

W naszym mieście edukacja i rozwój zawodowy przechodzą do nowej ery. Wiceprezydent Katarzyna Kalinowska podkreśla znaczenie budownictwa dla gospodarki, wskazując na potencjał nowo otwartego centrum: Budownictwo to bowiem jeden z głównych stymulatorów wzrostu gospodarczego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, Branżowe Centrum Umiejętności zapewni solidne podstawy dla przyszłych specjalistów.

Wiceprezydent Łukasz Molenda z entuzjazmem odnosi się do inwestycji, wskazując na korzyści płynące z uczestnictwa w programach centrum: To fantastyczna inwestycja w przyszłość. Zdaniem władz, obecność takich placówek nie tylko otwiera drogę do dobrze płatnej pracy, ale również stanowi zachętę dla lokalnych przedsiębiorców, szukających wykwalifikowanych pracowników.

Przy współpracy z europejskimi funduszami, nasze miasto kontynuuje rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, umacniając swoją pozycję jako ośrodek innowacji i rozwoju zawodowego. Dzięki takim inicjatywom, jak Branżowe Centra Umiejętności, przyszłość rynku pracy w regionie rysuje się w jasnych barwach, a mieszkańcy zyskują nowe możliwości rozwoju i zatrudnienia.


Źródło: UM Radom