Mazowieccy policjanci, działający w specjalnej grupie SPEED, w ubiegłym tygodniu zatrzymali 17 praw jazdy, w tym 11 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym! Kierujący, którzy łamią przepisy ruchu drogowego muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna, niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestników zdarzenia. Ponadto agresywne i niewłaściwe zachowania na drodze przyczyniają się bezpośrednio do zaistnienia wypadków drogowych.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i reagowaniu na najbardziej niebezpieczne oraz agresywne zachowania na drodze działa policyjna grupa SPEED, której policjanci pełnią służbę na terenie garnizonu mazowieckiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.

Policjanci mazowieckiej grupy SPEED w ubiegłym tygodniu:

  • skontrolowali 1191 pojazdów,
  • ujawnili 1154 wykrocznia drogowe, z czego 939 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
  • nałożyli 1014 mandatów karnych, z czego 853 za przekroczenie prędkości,
  • skierowali 19 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,
  • zatrzymali 17 praw jazdy, w tym 11 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym,
  • zatrzymali 50 dowodów rejestracyjnych,
  • ujawnili także 8 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.

Nie ma i nie będzie tolerancji dla osób, których nieodpowiedzialne zachowanie zagraża bezpieczeństwu na drogach, a do takich z pewnością można zaliczyć te, które przekraczają prędkość. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowania na drodze ginęli ludzie. Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię!

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/KK