Kolejni policjanci zasilili mazowiecki garnizon Policji. Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 42 przyjętych do służby policjantów. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do jednostek macierzystych.

Dzisiaj na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ślubowanie złożyło 42 nowych funkcjonariuszy, w tym 9 kobiet. „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” - to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Jakub Gorczyński odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, asp. szt. Wojciech Bieniek - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu i ksiądz Jarosław Rożek - kapelan mazowieckich policjantów oraz kadra kierownicza KWP i KMP w Radomiu. Uroczysty apel poprowadził podinsp. Krzyszof Kmieciak, Zastępca Dowódcy SPPP w Radomiu.  

Insp. Gorczyński w swoim przemówieniu pogratulował nowym policjantom wyboru takiej ścieżki kariery w swoim życiu, podkreślając przy tym, jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. - Świadomy wybór - służby, a nie pracy, to duże wyzwanie. Życie w samodyscyplinie i z odpowiedzialnością już nie tylko za samego siebie, ale również za innych. Służba ta wiąże się z dbałością o słabszych i skrzywdzonych, odwagą, siłą i konsekwencją w działaniu wobec sprawców przestępstw i wykroczeń, ale też chęcią niesienia pomocy innym, nawet narażając własne życie - podkreślił  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Do słów insp. Gorczyńskiego przyłączył się ksiądz Jarosław Rożek. 

Nowi funkcjonariusze zostali przyjęci w trzecim w tym roku naborze. Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. 

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę. Ślubujący dzisiaj policjanci służbę pełnić będą w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. 

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji sz. w Radomiu przy ulicy 11 listopada 37/59 oraz pod numerami tel.: 47 701 31 19, 47 701 31 20.

Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć również na stronie: www.mazowiecka.policja.gov.pl, w zakładce „Służba w Policji”.

Zespół Prasowy KWP