Debata społeczna odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godz. 10 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi. Głównym tematem spotkania będzie bezpieczeństwo na terenie gminy Jastrzębia.

Celem debaty  jest włączenie obywateli w wypracowanie propozycji i rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym oraz ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.


Serdecznie zapraszamy !