Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Komendant Miejski Policji w Radomiu mł.insp. Konrad Krakowiak, kadra kierownicza, policjantki i policjanci oraz pracownicy policji uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta Policji.

W środę (21.07) przed budynkiem radomskiej komendy, w ramach tegorocznych obchodów Święta Policji odbył się uroczysty apel. Dowódca uroczystości, kom. Mariusz Staszowski złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji w Radomiu mł.insp. Konradowi Krakowiakowi.

Uczestniczyli w nim m.in. Prezydent Miasta Radosław Witkowski, Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera, a także m.in. przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z jednostką oraz radomscy policjanci.

Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe kilkudziesięciu funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczył Komendant Miejski Policji w Radomiu mł.insp. Konrad Krakowiak, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu kom. Janusz Mularski oraz p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu podinsp. Grzegorz Michorek.

Awans na wyższy stopień służbowy - nadkomisarza otrzymał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Janusz Mularski.

Odznaczenia wręczyli także Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu - asp.szt. Wojciech Bieniek oraz  Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP KMP w Radomiu asp.szt. Artur Kozyra. Wśród wyróżnionych przez związkowców znaleźli się mł.insp. Konrad Krakowiak, kom. Janusz Mularski, kom. Mariusz Staszowski oraz  kom. Marcin Buras.

Komendant Miejski Policji w Radomiu w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za trud i poświęcenie jakie wkładają w codzienne wykonywanie powierzonych obowiązków. Mł.insp. Konrad Krakowiak skierował również podziękowania do pracowników cywilnych, podkreślając, że mają duży wkład w sukcesy jednostki. Podziękował także władzom samorządowym oraz podmiotom pozapolicyjnym za wsparcie i owocną współpracę, przekładającą się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Zaproszeni goście podziękowali policjantom za poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i za pełnioną służbę. Gratulowali policjantom osiągnięć i sukcesów w pracy. 

Podczas uroczystości odczytano list Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca  skierowany do policjantek, policjantów i pracowników Policji.

Patronat honorowy nad świętem objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji.

16 lipca Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, podczas których awans na stopień inspektora otrzymał Komendant Miejski Policji w Radomiu Konrad Krakowiak.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym policjantkom, policjantom serdecznie gratulujemy.

Autor: Justyna Leszczyńska