Dbając o poprawę bezpieczeństwa osób starszych, a także ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na ich szkodę radomscy policjanci regularnie spotykają się z seniorami z naszego miasta.

Coraz częściej odnotowujemy przestępstwa wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Oszuści wykorzystując łatwowierność seniorów, powołując się na dobrą znajomość z kimś z rodziny, pozbawiają ich niejednokrotnie wszystkich oszczędności zgromadzonych w domu.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych radomscy policjanci spotykają się z seniorami i zwracają uwagę na zagrożenia na jakie są narażeni. Tym razem policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu odwiedzili seniorów w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. W swojej prelekcji policjanci przedstawili sposób działania sprawców przestępstw oraz wyjaśnili na czym polegają popularne oszustwa na tzw. „wnuczka” i „policjanta”. Funkcjonariusze apelowali o wzmożoną czujność oraz radzili jak postępować aby nie stać się ofiarą oszusta. Przekonywali ich do właściwych i bezpiecznych zachowań.

Ludzie starsi są zagrożeni marginalizacją w różnych sferach życia społecznego, co spowodowane jest m.in. dezaktualizacją wiedzy z zakresu funkcjonowania na rynku finansowym czy usług konsumpcyjnych. Wielu seniorów posiada rachunek bankowy, kartę płatniczą czy aplikacje bankowe, ale mimo to nadal nie czują się pewnie w świecie finansów i bankowości. Dlatego w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów" policjanci rozmawiali z osobami starszymi m.in. o bezpieczeństwie w sieci internetowej. Funkcjonariusze przedstawili seniorom film profilaktyczny o oszustwach, a także rozdali broszury profilaktyczne.

Spotkania tego typu przygotowane są z myślą o osobach starszych, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, a także kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami oraz przedstawić pewne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach.

Autor: Justyna Leszczyńska