Podczas tygodniowych działań grupy SPEED na terenie miasta i powiatu radomskiego policjanci skontrolowali 88 pojazdów, w tym 72 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość.

W dniach 31 maja do 6 czerwca 2021 roku radomscy policjanci wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED skontrolowali 88 pojazdów, wśród których 72 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali 3 dowody rejestracyjne.

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do zdarzenia drogowego, ale w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

Justyna Leszczyńska