Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • szpital w Iłży

- Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

Nowe władze Powiatu Radomskiego od początku kadencji wdrożyły szeroki program inwestycyjny, zmierzający do modernizacji szpitala powiatowego w Iłży. Tylko w 2019 roku placówka otrzymała z budżetu powiatu ponad 4 miliony złotych. W 2020 roku finansowanie placówki wyniosło ponad 3,7 miliona złotych. Zakupiono nowy agregat prądotwórczy, konieczny do zabezpieczenia działalności placówki w przypadku awarii prądu, zostały też wymienione windy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Tegoroczne inwestycje

Największą inwestycją jest trzyletni program kompleksowej przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego wraz z Działem Chirurgicznym Ogólnym, którego zakończenie zaplanowano na 2021 rok. W tym roku z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel ponad 2,3 miliona złotych, a blisko 210 tysięcy złotych stanowi wkład własny szpitala. Dużą inwestycją jest zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na ciekły tlen o pojemności 6 metrów sześciennych wraz z parownicą, niezbędny w działalności szpitala jako placówki covidowej. Bezzwrotną dotację na ten cel w wysokości 369 tysięcy złotych przekazał wojewoda mazowiecki w ramach funduszy do walki z COVID-19.

Oprócz tego 200 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na przystosowanie obiektów szpitalnych do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Będą też mniejsze zadania: za 34 tysiące złotych ma być wymieniona centrala telefoniczna, a za kolejne 30 tysięcy wybudowana wiata na odpady komunalne – obie inwestycje one w głównej mierze finansowane z budżetu powiatu.

Wsparcie od marszałka?

Po zakończeniu trzyletniej przebudowy Bloku Operacyjnego, niezbędne będzie przeprowadzenie kompleksowego remontu pomieszczeń Działu Pediatrii, gdzie warunki leczenia i pobytu małych pacjentów są obecnie mało komfortowe. Władze powiatu złożyły wniosek o dofinansowanie do marszałkowskiego programu pod nazwą „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wniosek dotyczy dofinansowania do przebudowy Oddziału Pediatrii wraz z dobudową szybu windowego oraz wyposażenia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w sprzęt medyczny.

- Z tego instrumentu można uzyskać maksymalnie 1 milion 557 tysięcy złotych dofinansowania i o taką kwotę wnioskujemy. Mam nadzieję, że za jakiś czas, po rozstrzygnięciu tego naboru, będziemy mogli wraz z panem marszałkiem ogłosić wspólny sukces w pracy na rzecz mieszkańców Iłży czy szerzej południowych krańców województwa mazowieckiego – dodaje starosta Waldemar Trelka.

Oprócz tego Powiat Radomski zamierza wkrótce złożyć wniosek do rezerwy ogólnej budżetu państwa o 70-procentowe dofinansowanie do zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii.

Personel otrzyma pieniądze

Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu mają zostać wprowadzone dwie uchwały, dotyczące wsparcia samorządu powiatowego dla finansów placówki. Pierwsza z nich zakłada udzielenie szpitalowi pożyczki z budżetu powiatu w wysokości 318 tysięcy złotych, głównie na spłatę zobowiązań z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2018 rok. W ten sposób wszyscy uprawnieni pracownicy SPZZOZ – Szpital w Iłży otrzymają należne im środki. Druga uchwała dotyczy zgody radnych na umorzenie 111 tysięcy złotych pożyczki, udzielonej szpitalowi w 2018 roku. Dzięki temu sytuacja finansowa szpitala ulegnie polepszeniu.