Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Policjanci wydziału ruchu drogowego KMP w Radomiu przeprowadzili wczoraj działania pod kryptonimem „Truck & Bus”. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na kierowców samochodów ciężarowych i autokarów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, realizacje czasu pracy i odpoczynku oraz posiadane uprawnienia.

Policjanci wydziału ruchu drogowego KMP w Radomiu przeprowadzili wczoraj działania pod kryptonimem „Truck & Bus”. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na kierowców samochodów ciężarowych i autokarów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, realizacje czasu pracy i odpoczynku oraz posiadane uprawnienia.

Głównym celem wczorajszych działań było zmniejszenie liczby osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w przewozie osób i towarów. Policyjne działania zostały skierowane na kontrolę w zakresie przewozu osób z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców. Drogówka szczególnie bacznie przyglądała się kierowcom autokarów i samochodów ciężarowych, kontrolując przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Policjanci sprawdzali także stan trzeźwości kierujących pojazdami.

W trakcie działań policjanci skontrolowali łącznie około 25 tego typu pojazdów. Wśród ujawnionych wykroczeń znalazły się m.in. przekroczenie prędkości.


Justyna Leszczyńska