Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

 • PUP Radom

Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców, prawie 22 tysiące wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz duże ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców, składających wnioski o pożyczkę – tak można podsumować działania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w miesiącu lipcu.

Od niedawna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu działa punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Do jego zadań należy udzielanie informacji przedsiębiorcom dotyczących pomocy realizowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej, a także udzielanie przedsiębiorcom informacji w sprawach, dotyczących dofinansowania do staży, prac interwencyjnych, jednorazowych dofinansowaniach na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz innych formach wsparcia. Oprócz tego w punkcie można pobrać wnioski, dotyczące pomocy dla przedsiębiorców oraz uzyskać pomoc w ich wypełnianiu i składaniu.

Punkt konsultacyjny znajduje się na parterze budynku PUP przy ul. Ks. Łukasika i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30
Z pracownikami można kontaktować się również telefonicznie pod numerem telefonu 668 516 158 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawie 22 tysiące wniosków z Tarczy Antykryzysowej

Według stanu na dzień 20 lipca 2020 roku do PUP w Radomiu zaewidencjonowano łącznie ponad 21 800 wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z tej liczby:

 • 7,02% wniosków dotyczyło pomocy w ramach art. 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne);
 • 13,65% wniosków dotyczyło pomocy w ramach art. 15zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników);
 • 79,23% wniosków dotyczyło pomocy w ramach art. 15zzd oraz art. 15zzda (pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy oraz organizacją pozarządowym);
 • 0,10% wniosków dotyczyło pomocy w ramach art. 15zze oraz art. 15zze2 (organizacje pozarządowe - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kościelnej osoby prawnej).

Według stanu na dzień 20 lipca do wewnętrznego systemu obsługi Syriuszwprowadzono łącznie 21 473 wnioski, z czego rozpatrzono 21 061 (18 309 pozytywnie, 2 752 negatywnie). Z wniosków rozpatrzonych pozytywnie 17 945 wniosków, na łączną kwotę 95 154 243,36 zł zostało przekazanych do Działu Finansowo-Księgowego celem realizacji wypłat.

Wnioski przekazane do realizacji dotyczyły:

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zzb) - 870 wniosków na kwotę 13 528 472,23 zł;
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc) - 1 879 wniosków na kwotę 5 620 489,00 zł;
 • pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy oraz organizacją pozarządowym (art. 15zzd i 15zzda) - 15 184 wnioski na kwotę 75 870 543,36 zł;
 • organizacje pozarządowe - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kościelnej osoby prawnej (art. 15zze i 15zze2) - 20 wniosków na kwotę 134 738,77 zł.

Z wniosków rozpatrzonych pozytywnie 83,06 % to wnioski o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne stanowią 5,50 % pozytywnie rozpatrzonych wniosków. 11,37% to wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczące dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a 0,07 % to pomoc dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych.

Analizując okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. obserwujemy procentowy wzrost liczby realizowanych wniosków w PUP w Radomiu dotyczących pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • liczba wniosków wprowadzonych do systemu wzrosła o 78,69%;
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie wzrosła o 139,05%;
 • liczba wniosków przekazanych do Działu Finansowo-Księgowego celem realizacji wypłaty wzrosła o 140,36%;
 • wartość środków przekazanych do wypłaty wzrosła o 159,75%.

Umorzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Na podstawie nowelizacji przepisów Tarczy Antykryzysowej, pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy (w ramach art. 15 zzd) podlega umorzeniu, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Powiatowy Urząd Pracy.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

 • W wypadku umorzenia z urzędu Pożyczkobiorca nie będzie informowany o tym fakcie odrębnym pismem.

Jeżeli mikroprzedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, to będzie pisemnie poinformowany o konieczności zwrotu pożyczki zgodnie z ust. 4 i 5 art. 15 zzd Ustawy.

 • data: 2020-07-24

Galeria zdjęć

 • wykres_1_20_07
  • data: 2020-07-24
 • wykres_2_20_07
  • data: 2020-07-24