Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

 • Podpisanie umów w ramach FDS

W środę 24 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Radomiu zostały podpisane umowy na łączna kwotę blisko 25 mln w ramach Rządowych Programów i Funduszy: Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Maluch+ oraz umowę na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi w gminie Zakrzew. W wydarzeniu wzięli udział m. in.: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień i Marek Suski, Starosta Radomski Waldemar Trelka oraz przedstawiciele gmin i powiatów z regionu radomskiego.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano umowy na 8 zadań. Inwestycje objęte wsparciem z Funduszu dotyczyć będą łącznie 20,2 km dróg powiatowych i gminnych. Umowy podpisały:

 • powiat radomski na budowę drogi powiatowej Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk oraz rozbudowę drogi powiatowej Wierzbica – Modrzejowice,
 • gmina Głowaczów na budowę drogi gminnej Lipa – Mała Wieś oraz przebudowę drogi gminnej Studnie – Zieleniec,
 • gmina Zakrzew na rozbudowę drogi gminnej relacji Zakrzew – Taczów,
 • powiat białobrzeski na przebudowę drogi powiatowej Wojciechów – Młodynie Dolne,
 • powiat lipski na przebudowę drogi powiatowej Jawor Solecki – Sienno,
 • gmina Nowe Miasto nad Pilicą na remont drogi gminnej Łęgonice – Józefów.

Podpisano również 2 umowy na dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla regionu radomskiego na łączną kwotę 612 357,15 zł. Są to umowy dla powiatu lipskiego oraz gminy Jastrzębia.

Natomiast w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” podpisano 5 umów, w tym na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz na ich funkcjonowanie. Łączna kwota dofinansowania to 2 636 913, 83 zł (w tym 2 622 213,83 zł na utworzenie nowych miejsc oraz 14 700,00 zł na ich funkcjonowanie). Utworzonych zostanie 96 nowych miejsc dla dzieci, w tym:

 • gmina Głowaczów – utworzenie 3 miejsc w żłobku oraz jego funkcjonowanie,
 • gmina Jastrzębia – utworzenie 15 miejsc w Gminnym Żłobku w Jastrzębi,
 • gmina Magnuszew – utworzenie 32 miejsc w Żłobku gminnym „Maguś”,
 • gmina Przyłęk – utworzenie 30 miejsc w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Żółwik” oraz jego funkcjonowanie,
 • gminie Mirów – utworzenie 16 miejsc w Żłobku Gminnym z siedzibą w Mirowie.
 • data: 2020-06-24

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą
 • Podpisanie umów z Wojewodą