• IMG_5395 Ostatnia w 2019 roku sesja Rady Powiatu

Podczas ostatniej w 2019 roku sesji Rady Powiatu Radomskiego został uchwalony budżet na 2020 rok. Nie obyło się bez dyskusji, zarówno nad planowanymi inwestycjami, z których jedną z najważniejszych jest budowa nowego pawilonu szpitala w Pionkach oraz szereg zadań drogowych, jak również Wieloletnią Prognozą Finansową, planującą finanse samorządu powiatowego w kolejnych latach.

Jeszcze przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej, poprzedzającego głosowanie nad nowym budżetem powiatu, odbyła się dość długa dyskusja, podczas której radni opozycji pytali między innymi o całkowity koszt budowy szpitala w Pionkach, inwestycje w szpitalu w Iłży, a także różne zadania drogowe. Merytorycznych odpowiedzi udzielali starosta Waldemar Trelka oraz wicestarosta Roman Frąk, którzy przedstawili plan pozyskiwania funduszy nie tylko na inwestycje szpitalne. O zadaniach drogowych na 2020 rok mówiła z kolei Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

Budżet przyjęty w dyskusjach

Następnie Anna Rogulska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, odczytała decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Jeszcze przed głosowaniem radny Mirosław Ślifirczyk wnioskował o wprowadzenie poprawki do budżetu w wysokości 1 miliona złotych na przebudowę drogi powiatowej Jaszowice – Sławno. Jako źródło finansowania wskazał przeniesienie pieniędzy z funduszu na remonty dróg powiatowych, wynoszącego około 4 milionów złotych. Wniosek został poddany pod głosowanie, za jego poparciem zagłosowało 5 osób, w tym starosta Waldemar Trelka, który jednocześnie zaprosił radnego Ślifirczyka do wspólnej pracy nad wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji do marszałka województwa. Przeciwko wnioskowi było z kolei 17 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Następnym głosowaniem była uchwała budżetowa, za której przyjęciem zagłosowało ostatecznie 19 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 2 nie zagłosowało wcale.

Powiatowe finanse 2020 w liczbach

Dochody Powiatu Radomskiego zaplanowano na kwotę ponad 159 milionów złotych, z czego subwencja ogólna wyniesie 73,4 miliona złotych, a dotacje celowe 38,8 milionów złotych. Dochody własne powiatu to ponad 46,7 miliona złotych, z czego z tytułu podatków PIT i CIT ma wpłynąć ponad 27,8 miliona złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 168,8 miliona złotych. Przyjęty budżet ma deficyt w wysokości ponad 9,7 miliona złotych, a środki na jego pokrycie ma zapewnić kredyt bankowy.

W przyszłorocznym budżecie na inwestycje radni przeznaczyli 41,9 milionów złotych. niemal w całości kwota ta przeznaczona zostanie na drogi i ochronę zdrowia.

- Znaczną część tych środków wydamy na drogi. Zaplanowaliśmy 17 zadań za kwotę 26,5 miliona złotych, co stanowi 63 procent łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie – powiedział starosta Waldemar Trelka.

Dotacje na inwestycje w powiatowych placówkach ochrony zdrowia sięgną rekordowej kwoty 14,2 mln zł. Oznacza to również rekordowy, 34-procentowy udział w wydatkach majątkowych budżetu. Dla porównania – w 2018 roku wyniosły one tylko 0,8 miliona złotych, co pozwoliło na skromną, niespełna 3-procentową partycypację w całości nakładów inwestycyjnych.

Głównym beneficjentem inwestycyjnych dotacji będzie szpital w Pionkach. Na modernizację infrastruktury, która zwiększy dostępność oraz umożliwi poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez pionkowski szpital i poradnie specjalistyczne, zarezerwowano 11,2 miliona złotych. To koszt m.in. szeroko zakrojonej rozbudowy i rewitalizacji obiektów, opracowania dokumentacji technicznej, zakupu wyposażenia.

Biskup i harcerze na sesji

Podczas ostatniej w 2019 roku sesji nie obyło się bez świątecznych akcentów. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych akcentów. Najpierw Betlejemskie Światło Pokoju przekazali harcerze hufca Związku Harcerstwa Polskiego - Radom Powiat wraz z komendantem, podharcmistrzem Robertem Prusem.

Później, podczas krótkiej przerwy w sesji, odbyło się spotkanie wigilijne, które stało się okazją do złożenia życzeń z racji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Biskup ordynariusz radomski Henryk Tomasik życzył samorządowcom spokojnych i radosnych chwil, a następnie podzielił się opłatkiem z radnymi, wójtami i burmistrzami, licznymi gośćmi, w tym przedstawicielami służb mundurowych oraz inspekcji i straży oraz pracownikami Starostwa i jednostek organizacyjnych. Życzenia odwzajemnili w imieniu radnych przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski oraz starosta radomski Waldemar Trelka.

W świąteczny nastrój zebranych wprowadził uczniowie i nauczyciele szkoły specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, którzy zaprezentowali program „Świąteczna lekcja”.

Galeria zdjęć

 • IMG_5343 Sesja opłatkowa 2019
 • sesja opłatkowa
 • IMG_5328 sesja opłatkowa
 • IMG_5356 sesja opłatkowa
 • IMG_5353 sesja opłatkowa
 • IMG_5365 sesja opłatkowa
 • IMG_5369 sesja opłatkowa
 • IMG_5374 sesja opłatkowa
 • IMG_5391 sesja opłatkowa
 • IMG_5395 sesja opłatkowa
 • IMG_5400 sesja opłatkowa
 • IMG_5405 sesja opłatkowa
 • IMG_5444 sesja opłatkowa
 • IMG_5471 sesja opłatkowa
 • IMG_5477 sesja opłatkowa
 • IMG_5509 sesja opłatkowa
 • IMG_5527 sesja opłatkowa
 • IMG_5532 sesja opłatkowa
 • IMG_5536 sesja opłatkowa
 • IMG_5543 sesja opłatkowa
 • IMG_5561 sesja opłatkowa
 • IMG_5570 sesja opłatkowa
 • IMG_5573 sesja opłatkowa
 • IMG_5577 sesja opłatkowa
 • IMG_5584 sesja opłatkowa
 • IMG_5611 sesja opłatkowa
 • IMG_5636 sesja opłatkowa
 • IMG_5647 sesja opłatkowa
 • IMG_5723 sesja opłatkowa
 • IMG_5740 sesja opłatkowa