• Kampania BohaterON

Uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach włączyli się w realizację projektu „BohaterON” – włącz historię!, czyli ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, której zadaniem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.

Literatura źródłem wiedzy i inspiracji

W ramach projektu licealiści omawiali teksty ukazujące heroizm bohaterów i ich osamotnioną walkę, której celem było wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Interpretowali utwory Jacka Kaczmarskiego i Mirona Białoszewskiego, oglądali fragmenty filmów, wirtualnie zwiedzali muzea upamiętniające czyn powstańczy i zapoznawali się z biografiami uczestników. W akcję zaangażowali się także nauczyciele, którzy zwracali uwagę na historyczny, polityczny, militarny i społeczny wymiar powstania.

Kartka do Powstańca

Dyskusje dotyczące warszawskiego zrywu zaowocowały wykonaniem kartek, listów bądź laurek do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez trzy edycje ogólnopolskiej kampanii do uczestników walk o stolicę wysłano ponad pół miliona kartek. Wszystkie dowody uznania trafiły do Powstańców. W wielu przypadkach korespondencja stała się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

Jak podkreślają uczniowie pionkowskiego ogólniaka, wspólne przedsięwzięcie przyczyniło się także do stworzenia plakatu, który jest swoistym hołdem złożonym powstańcom warszawskim.