• Kampania BohaterON

Uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach włączyli się w realizację projektu „BohaterON” – włącz historię!, czyli ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, której zadaniem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.

Literatura źródłem wiedzy i inspiracji

W ramach projektu licealiści omawiali teksty ukazujące heroizm bohaterów i ich osamotnioną walkę, której celem było wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Interpretowali utwory Jacka Kaczmarskiego i Mirona Białoszewskiego, oglądali fragmenty filmów, wirtualnie zwiedzali muzea upamiętniające czyn powstańczy i zapoznawali się z biografiami uczestników. W akcję zaangażowali się także nauczyciele, którzy zwracali uwagę na historyczny, polityczny, militarny i społeczny wymiar powstania.

Kartka do Powstańca

Dyskusje dotyczące warszawskiego zrywu zaowocowały wykonaniem kartek, listów bądź laurek do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez trzy edycje ogólnopolskiej kampanii do uczestników walk o stolicę wysłano ponad pół miliona kartek. Wszystkie dowody uznania trafiły do Powstańców. W wielu przypadkach korespondencja stała się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

Jak podkreślają uczniowie pionkowskiego ogólniaka, wspólne przedsięwzięcie przyczyniło się także do stworzenia plakatu, który jest swoistym hołdem złożonym powstańcom warszawskim.


1000 Znaków do wykorzystania