30 września 2019 roku radomscy policjanci ruchu drogowego włączą się w ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Głównym celem działań będzie eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy będą dokonywali badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, a w szczególności emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

asp. sztab. Kamila Adamska