Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

 • Ponad 27,5 miliona złotych na drogi dla Powiatu Radomskiego

W czwartek, 19 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wraz z ministrem Markiem Suskim, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów wręczyli symboliczne czeki przedstawicielom powiatów, miast i gmin z całego regionu radomskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli: minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak, a także Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, Krzysztof Murawski, kierownik delegatury MUW w Radomiu oraz przedstawiciele samorządów powiatowych, miejskich i gminnych. Rolę gospodarzy pełnili Waldemar Trelka, starosta radomski oraz wicestarosta Roman Frąk.

Wsparcie na trzy ważne drogi

Listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania, zgłoszonych w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 roku zatwierdził 30 sierpnia Prezes Rady Ministrów. Powiat Radomski otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości ponad 27,5 miliona złotych na następujące zadania:

 • przebudowa drogi powiatowej Kuczki - Kazimierówka – Skaryszew (promesa na 8 milionów 183,339 tysięcy złotych),
 • przebudowa drogi powiatowej Wieniawa - Przytyk – Jedlińsk (promesa na 7 milionów 604,800 tysięcy złotych),
 • przebudowa drogi powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (promesa na 11 milionów 807,55 tysięcy złotych).

Wsparcie dla gmin

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych stał się również źródłem finansowania inwestycji w gminach powiatu radomskiego. Otrzymały je:

 • gmina Przytyk otrzymała dofinansowanie na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Witoldów oraz remont drogi gminnej Dęba – Glinice,
 • gmina Wolanów na przebudowę drogi gminnej Sławno - granica z Gminą Zakrzew oraz drogi gminnej w miejscowości Chruślice,
 • gmina Gózd na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy,
 • gmina Zakrzew na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzew oraz przebudowę drogi gminnej (Aleja Kasztanowa) w miejscowości Milejowice.

Ponad 70 milionów dla regionu

W sumie w regionie radomskim dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało 9 dróg powiatowych i 25 dróg gminnych o łącznej długości ponad 91,3 kilometrów.

Łącznie na Mazowszu rekomendowano do dofinansowania 372 wnioski, z czego 216 umieszczono na listach podstawowych (zadania powiatowe – 51 wniosków, zadania gminne – 165 wniosków). Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł.

W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają zadania z list podstawowych. Wnioski znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły uzyskać wsparcie, ale pod warunkiem wystąpienia oszczędności w wysokości pozwalającej na ich sfinansowanie. Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 2 wnioski.

 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...
 • Przekazanie promes w ramach Funduszu Dróg...