Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu spotkali się z seniorami. Głównym celem spotkania było przede wszystkim uwrażliwienie ich na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

Funkcjonariusze spotkali się z osobami starszymi z Domu Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy" w Radomiu. W trakcie spotkania policjanci przypomnieli seniorom podstawowe zasady bezpieczeństwa i sposoby przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych, a także zachęceni zostali do inicjowania dalszych, wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom wobec seniorów - w różnych formach.  Przedstawiono seniorom film dotyczący tematyki kradzieży na wnuczka, a także przekazano informatory „Bezpieczny senior”.

Justyna Leszczyńska